+31(0)413 786 305 info@nah-products.com

Het is van groot belang dat weiden en paddocks die worden gebruikt voor paarden en boerderijdieren goed worden beheert met de levenscyclus van wormen in gedachten. Wormeieren worden met de ontlasting van de dieren uitgescheiden. Wanneer de eitjes uitkomen worden de larven door grazers opgegeten. Zo ontstaat een wormbesmetting. Het opruimen van mest helpt, maar is niet voldoende.

Paddocks en weiden moeten altijd enkele weken rust krijgen in verschillende periodes van het jaar. Weiden die besmet zijn zonder dat men het in de gaten heeft, zullen ervoor zorgen dat ieder programma dat erop gericht is wormbesmetting te beperken helemaal teniet wordt gedaan.

lees hier  meer over het voorkomen van parasieten bij paarden

Nick Thompson

Dierenarts

Zorg ook voor een gezond gebit bij uw huisdieren. Ontstekingen in de mond hebben nadelig gezondheids effecten op het gehele lichaam. Dieren met gebritsbprblemen hebben tevens sneller last van inwendige parasieten.

Voor honden en katten produceren wij een totaal concept aan natuurlijke gebitsverzorgingsproducten.

NAH-Prdocts vertegenwoordigd onze gebitsverzorgings producten in Nederland
www.nah-products.com

Dr. Dante Scherrer

Dierenarts, Bogar AG

Wist u dat de chemische wormkuur niet alleen de wormen binnen het dier dood, maar wanneer de gifstof wordt uitgescheiden met de mest heeft het ook nadelige effecten op het bodemleven en zelfs de vegetatie!

Dat terwijl het bodemleven en de vegetatie een zeer belangrijke rol spelen in de infectiedruk. Bodemorganismen, zoals regenwormen, mestkevers en bepaalde schimmels, vernietigen eieren en larven van wormen. Een gezond bodemleven verlaagt daarom de wormdruk.

Verm-X biedt het dier verschillende kruiden welke het van nature zou kiezen om zorg te dragen voor een goede wormbalans. Verm-X heeft geen negatieve effecten op het dier en bodemleven.

Klaas Feuth

Lintworm bij paarden:

Consumenten zijn het meest bang voor een lintworminfectie bij hun paarden of pony’s. Dat terwijl de lintworm een van de minst gevaarlijke wormsoorten is. De worm blijft redelijk kort in het dier, en verplaatst zich voornamelijk in de darm, en niet door de rest van het lichaam. Problemen ontstaan voornamelijk bij jonge of zwakke dieren. Daar kan de populatie zo groot zijn dat zij een verstopping kan veroorzaken.

De larven van de lintworm worden tegelijk opgenomen met de mosmijt, een klein insect dat aanwezig is in vochtige, humusrijke weidegrond. In de blinde darm ontwikkeld de lintwormlarve zich tot een volwassen worm. De volwassen lintwormen bevinden zich grotendeels rond de overgang van de dunne darm naar de blinde darm. Daar veroorzaken ze ontstekingen of zweren. Een volwassen lintworm wordt door het paard na twee maanden uitgescheiden, via de mest besmetten de mosmijten zich opnieuw en begint de cyclus opnieuw.

Verm-X werkt ook rustgevend op de eventueel ontstane darmontstekingen en zorgt voor een onaantrekkelijk darmmilieu.

Volledige bescherming

Verm-X is ontwikkeld als een op zich zelf staand product, het heeft daarnaast zichzelf ook ruimschoots bewezen. Afwisseling met andere, of chemische producten is niet nodig.

Dit betekend echter niet dat het gebruik van Verm-X in combinatie met conventionele ontwormproducten niet kan. In tegenstelling, het is een mannier om het onnodig gebruik van medicijnen terug te dringen!
Waarmee resistentie ontwikkeling kan worden tegengegaan.

Philip Ghazala

Eigenaar

Geen Boerenwormkruid

Bij Verm-X worden alle kruiden met de grootste zorg gekozen. Hoewel sommige kruiden voor de hand zouden liggen is het soms beter ze te vermijden. Zoals bijvoorbeeld boerenwormkruid. Boerenwormkruid is misschien een voor de hand liggende vanwege zijn anti – parasitaire effecten (zoals de naam al doet vermoeden)
Zijn anti-parasitair effect heeft het omdat het thujon, een giftige neurotoxische stof bevat.
Het gebruik van thujon bevattende producten wordt beperkt in de meeste landen in Europa. Het meest bekende gebruik van boerenwormkruid is in de likeur absint, je weet wel het drankje waar je hallucinaties van kon krijgen (dat is wat boerenwormkruid kan doen!)

Artemisia abinthium mag NOOIT gegeven worden aan drachtige dieren het kan abortus veroorzaken.

Met andere woorden boerenwormkruid of wormzaad lijkt een voor de hand liggende keuze in een natuurlijk ontwormmiddel, maar deze eigenschappen zijn in dit kruid ook weer de reden om het niet te gebruiken Artemisia abinthium zou alleen gebruikt mogen worden onder streng toezicht van de dierenarts!

Bij Verm-X kiezen we bewust voor werkzame kruiden welke veilig zijn voor uw huisdieren, dus geen Artemisia abinthium!

meer info:
http://www.verm-x.com/blog/3/nick-discusses-wormwood-a-herb-to-avoid-.php

Nick Thompson

Dierenarts

Hygiene niet alleen in de darm.

Honden en katten kunnen op verschillende wijzen met wormen besmet worden: door directe opname van eitjes of larven uit de omgeving, door opname via prooien, door de teef/poes via moedermelk en rechtstreeks via de placenta (alleen voor pups).
De lintworm eitjes worden via een tussengastheer zoals een vlo of een luis oraal opgenomen, dus door het opeten van een vlo of luis, niet door een beet van een vlo of luis.

Naast het daadwerkelijk ontwormen kunt u nog meer doen om zoveel mogelijk te vermijden dat u of uw huisdier in contact komt met wormeieren. Denk hierbij aan het opruimen van de ontlasting van uw dier (logischerwijs niet bij GFT of op de composthoop doen), dek zandbakken af, was regelmatig en grondig uw handen. Dit is vooral belangrijk voor een maaltijd en na het tuinieren. Zoals eerder aangegeven kunnen lintwormbesmettingen ontstaan via de vlo als tussengastheer. Daarom is naast het regelmatig ontwormen ook een goede vlooienpreventie van belang.

Houd ook de woonruimte van de honden en katten goed schoon, door dagelijks stofzuigen, vooral op de plekken waar de dieren veel liggen of omhoog en omlaag springen, bijvoorbeeld wanneer u een ligplek aan uw verwarming heeft.

Klaas Feuth

Geiten en schapen fokken

De totale wormdruk kan verlaagd worden door te fokken op dieren die enerzijds weinig wormeieren uitscheiden en anderzijds weinig gevoelig zijn voor worminfecties. De dieren die minder dan gemiddeld over deze eigenschappen beschikken moeten worden herkend en afgevoerd. Om deze
dieren te vinden moeten ze wel aan een zekere mate van worminfectie blootgesteld worden. Dit is nog een argument om zo weinig mogelijk chemisch te ontwormen.

 

Drs. J.M. van Andel, Dr. Ir. H.W. Ploeger en Ir. G.C. Six

Op vakantie met de hond

Het is van belang om honden tijdens en na bezoek aan buitenland extra Verm-X te geven, u kunt de dosis veilig verdubbelen gedurende 14 dagen.

Vakantie brengt extra stress met zich mee waardoor honden vatbaarder zijn voor wormen, bovendien komen er in andere landen wormen voor waar uw hond waarschijnlijk nog niet voldoende bescherming tegen heeft opgebouwd.

Wij bij Verm-X raden daarom aan tijdens om tijdens deze vakantie periode de dosis gedurende 14 dagen te verdubbelen.